Mòdul 1 : El projecte de millora del blog de la biblioteca escolar

Presentació

Aquest mòdul facilita instruments i orientacions per començar el projecte de millora del blog de biblioteca que el centre té en funcionament i exposa les bases per a una bona redacció de les notícies del blog.

En primer lloc proporciona una eina de diagnosi per detectar les mancances informatives i de continguts que n'hi pugui haver en relació amb els paràmetres que aconsella el Programa. Per tant, l'aplicació d'aquesta eina i l'esmena de les mancances trobades constituiran les primeres accions de millora del blog.

El segon tema posa de manifest la importància de formular uns objectius de millora i facilita els elements necessaris per poder documentar-ne tot el procés.

A continuació parla de les característiques pròpies de l'escriptura digital i dona a conèixer un estudi sobre el comportament de l'usuari davant de la lectura en pantalla, la qual cosa ajudarà a estructurar millor la nova informació que s'hi publiqui.

El darrer tema introdueix un nou concepte, la notícia seqüenciada, un model de redacció per aplicar a la publicació de les activitats de la biblioteca, la qual cosa permetrà fer-ne un tractament diferenciat de la resta d'informacions, en la confiança que aquesta estratègia ajudarà a visibilitzar millor la feina de la biblioteca i a aconseguir una major implicació de la comunitat educativa. Aquest model també es reforçarà en els mòduls corresponents.

Al llarg d'aquest curs s'intentarà donar orientacions per millorar la publicació dels diversos continguts, però en aquest primer mòdul ens centrarem en el següent:

 • Aplicar algunes esmenes al blog o solucionar algunes mancances estructurals derivades de la diagnosi inicial
 • Formular els objectius del procés de millora
 • Practicar la redacció seqüenciada.

Objectius

 • Detectar mancances informatives en el blog de la biblioteca aplicant una eina de diagnosi inicial.
 • Esmenar el blog segons el resultat de la diagnosi
 • Formular els objectius de millora del blog
 • Conèixer les possibilitats d'escriptura que ofereix la xarxa
 • Conèixer els patrons de lectura dels usuaris
 • Practicar el model de redacció seqüenciada aplicada a la difusió de les activitats de la biblioteca

Continguts

 • L'anàlisi inicial del blog com a preliminar de la millora
 • Els objectius de millora i el pla d'actuació
 • L'escriptura de notícies a la xarxa i el comportament dels usuaris
 • La redacció seqüenciada de la difusió de les activitats de la biblioteca

Temes

 • Tema 3: L’escriptura en un mitjà digital i els patrons de lectura dels usuaris.
 • Tema 4: El tractament informatiu de les activitats de la biblioteca.