Guia

Presentació

La finalitat de l’educació primària i secundària és proporcionar a l’alumnat unes competències bàsiques que els permetin assegurar el desenvolupament personal i social.

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en els centres i en la tasca de tots docents. Esdevé, doncs, necessari que cada centre disposi d’un Pla de Lectura de Centre (PLEC).

El PLEC és un document de referència, per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament la línia d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l'alumnat. I ho ha de fer amb una mirada àmplia, desenvolupant estratègies per potenciar tots els aspectes a l’entorn de la lectura: saber llegir, llegir per aprendre i el gust per llegir.

Aquesta és una formació adreçada al centre educatiu. Encara que la rebi una sola persona, per a poder fer les tasques del curs, necessitarà el suport i la implicació de tot el centre. El fet de tenir un docent participant en aquesta formació compromet el centre a iniciar un procés de reflexió i diagnosi que ha concloure amb l’elaboració del propi PLEC.

Objectius

Els objectius del curs són:

  • Presentar què és el PLEC i donar orientacions per elaborar el del propi centre.
  • Acompanyar els centres en el procés de la diagnosi prèvia a l’elaboració d’un PLEC.
  • Iniciar l’elaboració del PLEC del centre i planificar-ne el desenvolupament.

Continguts

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 14 hores pel al mòdul 1 (que inclou una sessió inicial presencial), 11 hores per a cadascun dels altres mòduls i 13 hores per a la realització del projecte.

Els mòduls són:

  • Mòdul 1: El Pla de Lectura de Centre (PLEC)
  • Mòdul 2: Saber llegir
  • Mòdul 3: Llegir per aprendre
  • Mòdul 4: El gust per llegir

Projecte final. L'objectiu del projecte final és visualitzar l'estructura del PLEC del centre. Ha de recollir les tasques realitzades durant la formació i la planificació de l'elaboració del PLEC.

El mòdul 1 inclou una sessió inicial presencial de 3 hores.

Per a conèixer de primera mà i fer-se càrrec que aquesta és una formació que ha de revertir en el centre, es recomana l'assistència d'un membre de l'equip directiu del centre acompanyant la persona que rebrà la formació.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.