Cercar informació. Seqüenciació i pautes d'aplicació


Un cop ja he repassat totes les habilitats implicades en la capacitat de cercar informació pot resultar-nos útil, quant a responsable d'una biblioteca escolar, disposar d'elements que ens facilitin la seva aplicació a l'aula. Això és el que veurem en aquesta pràctica.

Al web "Competència informacional a l'aula" trobem un seguit orientacions el professorat en la forma de graduar de manera progressiva i sistemàtica les destreses i habilitats necessàries per assolir al final de l'educació obligatòria la consecució de les tres grans capacitats que constitueixen la base de la competència informacional (cercar, tractar i comunicar) segons el model 3•3•3.


Gradació de la capacitat de “Cercar informació”.

Per a seqüenciació de la competència informacional, el model 3•3•3 es basa en els indicadors de destreses que s’han assenyalat al tema 4 del mòdul 1. Aquests indicadors s’han graduat des de l’Educació infantil a l’ESO seguint criteris relacionats amb l'autonomia de l'alumnat a cada etapa educativa:


  • No tractar: No son destreses pròpies de la edat de l’alumnat.
  • Conèixer: L’alumnat treballa las destreses col•lectivament ì es familiaritza con elles con l’ajut del docent.
  • Començar: L’alumnat comença a treballa las destreses individualment amb l’ajut del docent.
  • Aplicar: L’alumnat treballa destreses autònomament amb ajut del docent.


L'esquema de seqüenciació de la competència informacional per capacitats, habilitats, destreses i indicadors de destreses segons el model que seguim és el següent:


Descarregar la seqúenciació. Font:Competència informacional a l’aula.


Mapes de fonts i eines

Plantilles-guia per a desenvolupar una cerca lliure pautada

Es tracta d’instruments que poden ajudar l’alumnat a pautar la primera capacitat de la competència informacional (cercar informació) de manera sistemàtica i progressiva. A "Competència informacional a l'aula" s’ofereixen diferents nivells de dificultat que abasten la seqüència de l'antic model de fases (ara 3•3•3) per a ser treballada des de l’Educació Infantil al la fi de l’ESO.

Aquests instruments s’hauran de complementar amb la introducció dels continguts necessaris en relació a als documents i les fonts d'informació que es veuran al mòdul 3.


pauta-dif01.jpg pauta-dif04.jpg pauta-dif07.jpg

Font: Instruments de suport per a guiar una-activitat de cerca documental. Cinfoaula (2011).