Recuperar la informació 1: Valorar la utilitat

Amb aquesta pràctica ens endinsem en la darrera habilitat de la capacitat de cercar informació: recuperar la informació localitzada.

L'objectiu que pretenem és obtenir elements de judici per respondre a la pregunta Com puc saber si una informació que he localitzat és o no adequada als meus propòsits??

Tenir clars aquests conceptes ens facilitarà ajudar al nostre alumnat a desenvolupar l'habilitat de recuperar la informació i, més específicament, la destresa de "valorar la utilitat d'una informació recuperada".

Seguint el model 3•3•3, en aquesta pràctica ens centrarem en els diferents indicadors d'aquesta primera destresa.

Recuperar informació

El que entenem per recuperació de la informació comença en el moment just que un cercador ens retorna els resultats de la frase d'interrogació que hem escrit a la finestra del motor de cerca. En un sentit estricte, doncs, la recuperació ha començat al tema anterior quan es feia efectiva una consulta. Ara bé, en l'enfocament competencial del model 3·3·3, s'entén que és útil associar l'habitat de recuperar informació a les destreses de valorar-la, seleccionar-la i obtenir-la i per això és planteja com una habilitat específica.

En resum, per als propòsits educatius de la competència informacional, entenem que recuperem informació quan analitzem un resultats discriminant-los segons diferents criteris que ens facilitaran descartar o conservar allò que realment sigui adequat.

Utilitat d'una informació recuperada

Podem considerar que hem obtingut documents útils quan:

  1. donen resposta a la consulta duta a terme
  2. acompleixen les característiques concretades en el moment que plantejàvem la necessitat informativa (mòdul 2).

Hi ha tres paràmetres que serveixen per mesurar la utilitat dels documents recuperats en una consulta:

  • la rellevància
  • la precisió
  • l’exhaustivitat

Els dos primers són els que treballarem als ensenyaments obligatoris. El tercer, més propi de cerques expertes, només l'esmentarem per tenir-ne coneixença.

Valorar la rellevància

La rellevància es pot entendre com la mesura en que un document s'ajusta a una necessitat informativa o una pregunta.

La rellevància depèn directament de la formulació de la demanda informativa. Quan més concrets siguin els aspectes en què aquesta s’ha formulat més senzill li resultarà a l’alumnat valorar quina informació respon millor als objectius de la consulta.

En la pràctica anterior s'ha planejat que per validar una consulta és suficient en fer una ullada ràpida als 10 primers resultats i comprovar si tenen a veure amb el tema que ens interessa. Si la resposta era positiva traslladàvem els resultats a un document provisional. Ara és el moment, doncs, de reobrir les dades guardades i analitzar amb deteniment el grau de rellevància per tal de descartar aquelles fonts que menys s'ajustin a l'objectiu o objectius de la cerca.

Valorar la precisió

Es considera que uns resultats són precisos quan tot el que es recupera és útil per al treball.

Ara bé, la precisió, en aquest sentit estricte, és un paràmetre poc exigible a l’alumnat de l’ESO i molts menys al de Primària ja requereixes un nivell d'expertesa només exigible a partir del Batxillerat.

Per tant, a nivell dels Ensenyaments Obligatoris ens limitarem a valorar aquest paràmetre considerant que un document rellevant és precís si respon a les característiques especificades en el procés de plantejament:

  • abast
  • nivell de dificultat
  • espai temporal i espacial
  • idioma
  • format, suport…

Exemple El vol del mosquit tigre. Valorar la rellevància i la precisió.


En el cas de l'exemple de referència, els alumnes hauran de tornar a obrir els documents on havien traslladat els enllaços recuperats i els analitzaran per descartar o conservar els més rellevants i precisos (que acompleixin les característiques concretades a la fase de plantejament).

En mostrem un exemple orientatiu:


Com es pot apreciar ja s'han eliminat alguns resultats respecte als que s'havien obtingut a la primera consulta. Per exemple, s'han descartat els que no parlaven específicament de Catalunya, el format no era adient o el nivell de dificultat del contingut no era adient per a Primària…

Un cop completat el procés cada grup ja tindria el seu llistat de documents útils que responen a les preguntes i característiques plantejades (es centren a Catalunya, tenen els formats acordats i estan escrits en català o castellà).

Ara bé, això no garanteix que aquests documents siguen fiables. Per tant, per a la selecció final, haurem d'aplicar altres criteris que es veuran a la pràctica següent.

Valorar l'exhaustivitat

És considera que els resultats d'una cerca són exhaustius quan es recupera tot allò que s’ha publicat sobre el tema que ens interessa, és a dir, trobem tot allò que inclou els termes de l’estratègia de cerca i amb les condicions especificades.

Pel que fa a l’exhaustivitat, és una condició que difícilment pot donar-se en cerques genèriques al Web i per tant, en cerques senzilles o poc complexes no cal dedicar-li especial atenció.

Malgrat això, s’ha de mantenir com a meta desitjable ja que assolirà més importància a mida que les cerques siguin més complexes i l’alumnat avanci cap a un nivell més expert.

Per pensar

"A pesar del volum immens de contingut enciclopèdic, el més curiós d'Internet, segueixen sent els seus silencis. (…) La il·lusió que Internet és exhaustiva fa difícil d'imaginar que coses importants quedin excloses." (Burbules i Callister, 2001)