Cerca d'informació 3: Recuperar informació

En aquest mòdul 4 completarem la visió de la capacitat de "Cercar informació" iniciada al mòdul 2.

Presentació

Al mòdul anterior, hem vist que abans d'iniciar qualsevol cerca d'informació ens cal establir una estratègia. En funció de les nostres necessitats hem hagut de decidir quines fonts d'informació són les més adients, i com les diferents eines poden ajudar-nos en la cerca i el posterior tractament de la informació.

Amb aquest mòdul tanquem la visió general del procés de cerca segons el model 3•3•3 que estem emprant de referència. Un cop revisades les fonts d'informació, les eines per accerdir-hi i les estratègies per preparar una consulta, ens centrarem, ara, en les destreses necessàries per recuperar la informació: valorar, seleccionar i obtenir.

Objectius

 • Assolir recursos bàsics per plantejar estratègies útils en la cerca i recuperació d’informació.
 • Conèixer diferents estratègies d’accés d'informació segons les fonts consultades.
 • Familiaritzar-se amb termes i elements que faciliten la recuperació d’informació.
 • Aprendre a seleccionar informació emprant criteris de valoració.
 • Assolir principis bàsics de seguretat en la navegació a Internet

Continguts

 • Selecció de la informació. Criteris de valoració
  • La rellevància
  • La fiabilitat i l’actualització
 • Obtenció i emmagatzematge
 • Seqüenciació i pautes de cerca
 • Seguretat a Internet

Temes

 • Tema 1: Recuperar la informació 1: Valorar la utilitat
 • Tema 2: Recuperar la informació 2: Seleccionar per fiabilitat
 • Tema 3: Recuperar la informació 3: Obtenir i emmagatzemar
 • Tema 4: Cercar informació: Seqüenciació i pautes d'aplicació
 • Tema 5: Cercar informació: Seguretat a Internet