Cerca d'informació 2. Localitzar informació

Un cop hem definit i delimitar una necessitat d’informació, decidirem, en funció de les nostres necessitats quines fonts d'informació són les més adients, i quines eines ens poden ajudar en la cerca i el posterior tractament de la informació.

Presentació

 • En el mòdul 3 veurem la segona gran habilitat de la capacitat de cerca: localitzar informació.

Així doncs, coneixerem diferents suports, eines de cerca i fonts d'informació, que ens facilitaran la l'optimització d’una cerca d'informació.

Segons Blasco i Durban (2011) es tracta d’uns coneixements imprescindibles per a localització de la informació i per tant calen ser abordats com a continguts educatius. Atès que no formen part explícita de cap àrea curricular, el centre educatiu que vulgui desenvolupar en profunditat la competència informacional haurà de trobar espais i formes de incloure’ls al currículum de la manera més natural i contextualitzada possible, introduint-los aprofitant les taques concretes de les investigacions que es plantegin a l’aula.

Finalment, seguint el model 3•3•3, conclourem el repàs a l'habilitat de localitzar informació analitzant les dues destreses restants: Preparar i Realitzar una consulta

Objectius

 • Entrendre com s'estructura la informació en els documents
 • Conèixer les fonts d’informació més adients per a l’entorn escolar
 • Conèixer eines i utilitats que faciliten la cerca d'informació
 • Saber com accedir als recursos informatius
 • Saber preparar una consulta (estratègia de cerca)

Continguts

 • Els documents i la informació
 • Els suports formats on s’emmagatzema i presenta la informació
 • Llenguatges i eines per a localitzar informació: les fonts d’informació
  • Tipus de fonts d’informació en funció dels continguts
  • Fonts d’informació documentals
  • Eines per accedir a les fonts
 • Preparar un cerca: el disseny de l’estratègia
  • Els termes de cerca
  • Els elements per a relacionar i limitar els termes de cerca

Temes

 • Tema 1: Localitzar informació 1. Conèixer els recursos documentals: Formats i suports
 • Tema 2: Localitzar informació 1. Conèixer els recursos documentals: Fonts d'informació
 • Tema 3: Localitzar informació 1. Conèixer els recursos documentals: Llenguatges documentals i eines de cerca
 • Tema 4: Localitzar informació 2: Preparar una consulta
 • Tema 5: Localitzar informació 3: Realitzar una consulta