Cerca d'informació 1: Plantejar una cerca

Aquí iniciem el camí de la competència informacional que treballarem al llarg de 4 mòduls seguint el model 3·3·3 de Blasco i Durban:

 • En aquest mòdul 2 tractarem la primera habilitat de la capacitat de cerca: El plantejament d'una cerca d'informació
 • En el mòdul 3 veurem la segona habilitat: Localitzar informació.
 • En el mòdul 4 desenvoluparem la tercera habilitat: Recuperar la informació localitzada
 • En el mòdul 5 tractarem les dues capacitats restants Tractar i Comunicar informació.

Presentació

Abans d'iniciar qualsevol qualsevol projecte on hi hi hagi implicada una pregunta o preguntes a respondre, ens cal establir uns plantejaments clars sobre què pretenem i com ho volem aconseguir. És fonamental reflexionar a fons sobre la informació requerida, determinar les seves característiques i aprendre a delimitar-la.

En funció de les necessitats d'informació implicades l'alumnat hauria de ser capaç d'organitzar-se i planificar la seva cerca de la manera més autònoma possible segons la seva edat i experiències prèvies.

En aquest mòdul 2 establirem un protocol d'accions que guiaran la cerca i en facilitaran la identificació de necessitats informatives i el seu plantejament.

Objectius

 • Reconèixer una necessitat d’informació
 • Determinar el tipus de cerca que caldrà dur a terme
 • Determinar les característiques de la informació requerida
 • Organitzar un projecte de cerca

Continguts

 • Les necessitats d'informació
 • Conceptes clau
 • Característiques d'una necessitat d'informació
 • Determinar quin tipus d'informació es necessita (en funció de la seva finalitat)
 • Criteris d'organització d'una cerca

Temes

 • Tema 1: Cercar informació. Aspectes previs
 • Tema 2: Plantejar una cerca d'informació 1: Identificar una necessitat
 • Tema 3: Plantejar una cerca d'informació 2: Concretar les característiques
 • Tema 4: Plantejar una cerca d'informació 3: Organitzar la investigació