Guia

Presentació

La rapidíssima evolució de la tecnologia de la informació i la comunicació ha suposat per al conjunt de la societat noves formes, noves relacions i noves possibilitats en la realització de les seves activitats quotidianes més bàsiques: la salut, el treball, el consum, la cultura, la política, el lleure, el viatge, l'educació…

Per al sistema educatiu en general i en particular per als nivells no universitaris ha suposat la introducció de nous conceptes, noves habilitats, nous estils de treball, noves metodologies d'ensenyament i d'aprenentatge, noves activitats, nous formats educatius, nous continguts i, implícites a totes aquestes novetats, noves competències. Noves competències on la gestió de la informació és clau.

Per a la biblioteca escolar li suposa una nova fita: l'evolució cap als Centres de Recursos per a l'Aprenentatge i l'Ensenyament (els CRAE), i juntament amb aquesta nova conceptualització, el gran repte de reformular-ne les funcions, l'organització, els objectius i les activitats.

Objectius

La finalitat d'aquest curs és donar els coneixements bàsics sobre competència informacional i les seves funcions en el marc de la biblioteca escolar.

Els objectius del curs són:

  • Situar la biblioteca escolar i la competència informacional en el nou context educatiu i treballar la seva integració en el currículum.
  • Conèixer el procés de cerca, des de la necessitat d'informació i les eines bàsiques per localitzar-la, a les estratègies per a la seva recuperació i selecció.
  • Treballar les fases de tractament i comunicació de la informació.
  • Familiaritzar-se amb estratègies didàctiques que afavoreixin l'assoliment de la competència informacional des de la biblioteca escolar.

Continguts

La durada del curs és de 45 hores, distribuïdes en 6 hores per cada mòdul i 9 hores per a la realització del projecte.

Els mòduls són:

Mòdul 1: La biblioteca escolar i la competència informacional en el nou context educatiu.

Mòdul 2: Cerca d'informació 1: Plantejar una cerca.

Mòdul 3: Cerca d'informació 2. Localitzar informació.

Mòdul 4: Cerca d'informació 3: Recuperar informació.

Mòdul 5: Tractar i comunicar informació obtinguda,

Mòdul 6: La competència informacional des de la biblioteca escolar.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.