Tasca Final

És una proposta eminentment pràctica amb les següents parts:

1.- Presentació de l'aplicació de gestió ePèrgam al professorat i a l'alumnat.

2.- Visualitzar el catàleg ePèrgam de la biblioteca de centre.

3.- Catalogar sis registres nous.

4.- Personalitzar l'entorn de consulta ( color, logo) i publicar, almenys un de cada, dels mòduls opcionals.

5.- Constatar que l'entorn de consulta és la carta de presentació de la biblioteca de centre.