Mòdul 4. La difusió i la sortida de la informació

L'objectiu final de tots els processos descrits en els mòduls anteriors és la recuperació de la informació dipositada al fons de la biblioteca escolar pels usuaris, i també fer que aquest procés esdevingui d'aprenentatge per a l'alumnat del centre.

Per a la recuperació de la informació del fons el responsable de la biblioteca escolar ha de posar a l'abast dels usuaris tot un seguit de mitjans per a la cerca d’informació i dels documents de la biblioteca, el més destacat dels quals és el catàleg.

El responsable de la biblioteca pot fer servir estratègies de difusió i de màrqueting per donar a conèixer el fons de la BE. L'ePèrgam disposa d'un seguit d'eines que al llarg d'aquest mòdul s'analitzaran.

Objectius

 • Aprendre a elaborar guies de lectura, per ser publicades en l’entorn de consulta.
 • Conèixer i practicar les diverses accions que es poden realitzar en l’entorn de consulta d’una biblioteca ePèrgam, com a usuari general o registrat.
 • Conèixer i adquirir les habilitats necessàries per poder elaborar llistes.
 • Configurar l'entorn públic de consulta en funció de les necessitats del centre.
 • Donar importància a la formació d'usuaris en matèria de cerca de la informació.

Continguts

 • L'entorn de consulta de l'ePèrgam: configuració i seccions.
 • La tipologia d'usuaris.
 • El catàleg públic.
 • Estratègies de cerca d'informació: la formació d'usuaris
 • La difusió del fons a través de les llistes bibliogràfiques i de les guies de lectura.
 • La gestió dels mòduls opcionals de l'entorn de consulta.
 • La visibilitat de la biblioteca escolar.

Temes

 • Tema 2: El catàleg. La formació d'usuaris
 • Tema 3: Les llistes i les guies bibliogràfiques
 • Tema 4: La visibilitat de la biblioteca al centre