Mòdul 3. Eines per a la gestió del catàleg i el préstec

En aquest mòdul es treballen alguns dels aspectes bàsics per a la gestió del contingut del catàleg del centre. Es faciliten estratègies de cerca per comprovar la presència d'un recurs al catàleg, s'orienta com gestionar-ne el préstec i es mostren algunes eines per a la gestió de les dades.

Objectius

 • Conèixer i adquirir les habilitats necessàries per poder fer cerques amb èxit i eficàcia.
 • Conèixer els dos tipus de cerca i l'ús que es pot fer dels seus resultats.
 • Saber fer cerques amb camp controlat, amb text lliure, amb comodí i/o amb operadors booleans.
 • Saber gestionar els préstecs dels recursos de la biblioteca i realitzar amb eficiència totes les operacions necessàries.
 • Adquirir solvència en l'ús de les diferents opcions de menú i dels botons d'aquests mòduls.
 • Conèixer les opcions bàsiques de manteniment del catàleg ePèrgam d'un centre educatiu.

Continguts

 • El mòdul de Consultes de l'ePèrgam. Opcions de menú i botons.
 • Tipus de cerca: Cerca simple. Cerca simple amb camp controlat i cerca simple amb text lliure. Resultats amb tres opcions: imprimir, préstec i catàleg.
 • Tipus de cerca: Cerca avançada. Cerca avançada per més d'un camp controlat. Cerca avançada exacta amb comodí,* als camps CDU o Signatura. Operadors booleans: tipus. Resultats amb tres opcions: imprimir, préstec i catàleg.
 • El mòdul de préstec de l'ePèrgam. Opcions de menú i botons.
 • Configuració del préstec. Opcions que té l’aplicació per defecte. Valors de configuració
 • Com prestar un recurs, la gestió del retorn i la pròrroga del préstec.
 • La gestió de la llista d'usuaris de la biblioteca.
 • La devolució ràpida.
 • Les opcions per al manteniment de les dades del catàleg: eliminar, importar, identificar els registres lliures i l'exportació de lectors, del catàleg i dels exemplars.
 • Utilitat de l'opció notes del mòdul d'utilitats.

Temes

 • Tema 1: Consultes. La cerca simple i la cerca avançada