Mòdul 2. L'anàlisi documental i la catalogació (II)

En aquest mòdul es treballa l'anàlisi del contingut dels documents que s'incorporen a la biblioteca ePèrgam. Mitjançant aquesta anàlisi identificareu la temàtica utilitzant la CDU, els descriptors i el resum. A més, també assenyalareu el nivell a qui va adreçat.

Finalment, treballareu l'ordenació física del document a la biblioteca a través de la signatura topogràfica.

Objectius

 • Conèixer la funció de la CDU i gestionar-ne l’ús al catàleg ePèrgam.
 • Realitzar una cerca de descriptors a la Llista d'Encapçalaments de Matèria en Català per incloure'ls en el camp Matèria de la biblioteca ePèrgam.
 • Identificar els descriptors temàtics que ens orienten sobre el contingut del document i gestionar-ne l’actualització.
 • Incorporar descriptors de nivell a la fitxa de catalogació en funció dels continguts del document.
 • Conèixer les característiques del camp Resum.
 • Identificar els components de l'apartat exemplars: signatura, nombre d'exemplars, situació i estat, i saber com es pot modificar la signatura topogràfica.

Continguts

 • La Classificació Decimal Universal (CDU). Com s'hi incorpora un número i com es gestiona la seva particularització.
 • La llista d'encapçalaments de matèria en català. La LEMAC. Cerca i ús dels encapçalaments de matèria.
 • Els descriptors temàtics, com s'incorporen a la fitxa d'un document i com se’n gestiona l’actualització.
 • Els descriptors de nivell.
 • El resum. Característiques: redacció i incorporació d'una URL.
 • La signatura topogràfica: com es construeix i com es pot modificar. Característiques de la signatura dels documents que no són escrits.
 • Els altres elements de l'apartat exemplars: nombre d'exemplars, situació i estat.

Temes

 • Tema 1: La Classificació Decimal Universal (CDU).
 • Tema 2: Els descriptors i la seva importància en el procés de cerca. La matèria.
 • Tema 4: El processament tècnic: l'ordenació. La signatura topogràfica.