Autoria

* Jordi Dolcet i Llaveria Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu Baix Llobregat VI

* Carme Ribes i Llordes. Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Programa biblioteca escolar “puntedu“.

Darrera revisió Juny 2021