Utilitats

Aquest mòdul permet fer accions relacionades amb el manteniment del catàleg, la configuració del mòdul web de consulta i la publicació a la web de guies de lectura, llibres recomanats o comentats.

En clicar al desplegable del mòdul d’Utilitats es despleguen les següents opcions:

Elements destacats:

 • Manteniment de dades: registres lliures, importar, eliminar, exportar registres.
 • Configuració del mòdul d'usuari: aspecte (colors, logo), mòduls opcionals…
 • Publicació web: recomanats, guies de lectura…
 • Notes
 • Cal adonar-se que les altres paraules (les que estan sagnades) corresponen a opcions executables.

En aquest bloc només es farà referència als ítems relacionats amb l'apartat Manteniment i a les Notes. La resta, Configuració i Publicació en web es treballaran en el mòdul 4.
Manteniment

Es poden realitzar sis accions diferents:

Elimina dades

Aquesta opció permet esborrar les les dades dels lectors que s'han introduït des del centre. Majoritàriament són els alumnes de matricula viva però també pot ser algun altre lector com ex-alumnes, pares, nom de classes, etc.

Al marcar la casella lectors s'esborraran tots els lectors que no tinguin un préstec en actiu.

El professorat i l'alumnat que ve directament des de les bases de dades del Departament d'Ensenyament no es poden eliminar.

Importa dades

Aquesta opció permet importar les dades que es tinguin en l'antic Pèrgam 1.1. S'explica tot el procés tècnic per fer aquesta importació.

Registres lliures

Aquesta opció permet veure els números de registres lliures, o sigui els no utilitzats. Generalment s'engrandeix aquest apartat, després de fer una esporga, per l'eliminació de registres o bé per la pèrdua d'exemplars. Per l'aplicació de gestió, no hi ha cap problema que aquesta llista sigui molt àmplia, sols repercuteix en el fet de no tenir les dades reals de documents registrats.

El procediment per utilitzar un registre lliure consisteix a crear un registre nou i canviar el número de registre que adjudica l’aplicació pel que volem utilitzar.

Cal anar amb compte, perquè si ens equivoquem i posem el número d’un registre ja existent al catàleg quan desem el nou registre es perdrà la informació del registre que ja existia.

L'exportació

L'ePèrgam permet exportar tres tipus diferents de dades:

 • Lectors
 • Catàleg
 • Exemplars

En clicar a cadascuna de les tres opcions es genera un arxiu d'Excel amb totes les dades que s'inclouen a la biblioteca ePèrgam del centre:

 • lectors.xls
 • cataleg.xls
 • exemplars.xls

Les dades recuperades en aquests tres arxius es poden tractar amb programari de bases de dades.

Les dades recuperades en l'arxiu lectors.xls poden ser utilitzades per a generar carnets lectors.

Les dades recuperades en els arxius cataleg.xls i exemplars.xls poden ser utilitzades per a l'edició de teixells.

Notes

Aquesta opció té una certa utilitat perquè esdevé un canal de comunicació entre els gestors de l'entorn de biblioteca en afavorir l'intercanvi de missatges mitjançant la redacció de notes.

En seleccionar una altre gestor de la biblioteca ePèrgam del centre, a l'opció Notes es pot llegir el missatge que hi hagi desat.

Només es pot desar un sol missatge. Així, si es vol respondre ha de sobreescriure sobre el missatge inicial o bé afegir-hi el text que vulgui.