Consultes. La cerca simple i la cerca avançada

S'hi accedeix prement aquesta opció de la barra de menús que hi ha a la part superior de la pantalla, sota del nom de la biblioteca del centre.

epergam01.jpg

Principals característiques del mòdul de Consultes:

 • Dos tipus de cerca:
  • Simple (Autor, Títol, Editor, Matèria i Descriptors),
  • Avançada (tots els camps excepte Resum i Procedència).
 • Cerca aproximada en tots els camps, excepte en els camps CDU i Signatura.
 • Funcions d'imprimir i visualitzar la fitxa.
 • Accés al mòdul de catalogació i al de préstec des de les fitxes.

Les cerques són aproximades, és a dir, troba el text especificat en qualsevol posició dins d'un camp. En tots els camps es pot introduir text lliure per fer la cerca.

Per poder fer cerques, cal que introduïu com a mínim algun criteri de consulta en un camp.

Descripció bàsica del mòdul de Consultes

Per fer una cerca només cal escriure el terme dins del camp corresponent i prémer l'opció Cerca del menú lateral esquerre.

Cada títol del resultat de la cerca està enllaçat a la seva fitxa/registre. És a dir, fent un clic al títol de cadascun dels documents llistats s'accedeix a la seva fitxa/registre completa.

A la part superior dreta del registre apareixen tres opcions que permeten:

 • Imprimir-lo,
 • gestionar el préstec del registre, en el cas que hi hagi exemplars disponibles. S'accedeix a la pantalla del mòdul de gestió de préstecs. Només s'hauran de completar amb les dades del lector;
 • accedir a la fitxa completa per poder editar, si s'escau, la informació que conté (mòdul de catalogació).

Per fer una nova consulta premeu l'opció de menú Nova i s'esborrarà el contingut de tots els camps.

Exemple de cerca simple aproximada del camp Autor

Feu una cerca aproximada pel camp Autor a la vostra biblioteca de proves. Es tracta de saber quins recursos teniu sobre Joaquim Carbó. Podeu escriure els caràcters Car o bé Carb directament.

Cliqueu al botó Cerca. Us sortirà una nova pantalla amb totes les entrades (el resultat de la cerca us apareix al marge inferior dret de la finestra. En total onze registres que contenen aquests caràcters).

Vista la llista, marqueu el terme que us interessa, en el vostre cas Carbó, J., i premeu l'opció de menú Selecciona; el terme s'incorporarà al camp corresponent.

Si us heu equivocat, utilitzeu el botó esborra, que eliminarà tota la informació que hagueu afegit en el camp. Haureu de tornar a començar.

Si esteu d'acord amb el terme, només haureu de clicar a l'opció Cerca del menú.

El resultat de la consulta apareixerà, com ja s'ha comentat, a la part inferior, ordenada alfabèticament i segons el títol del recurs.

S'hi accedeix clicant a aquesta opció del menú lateral esquerre.

Afegeix a la cerca simple els camps ISBN, Signatura, Llengua, Format, CDU, Nivell, Col·lecció, Data, Estat i Resum.

El procés de compleció dels camps és el mateix que en la cerca simple.

Exemple de cerca avançada des dels camp editorial i descriptors

Voleu saber què teniu a la vostra biblioteca sobre literatura juvenil i que siguin monografies editades per Barcanova.
 • Cliqueu al botó Cerca del camp Editorial; us apareixerà una nova pantalla amb totes les editorials entrades fins al moment. Escriviu al quadre EDITORIAL el nom o els caràcters que voleu cercar.
 • Cliqueu altra vegada al botó Cerca; us apareixerà una llista amb tots els termes que contenen el nom o els caràcters cercats. Marqueu el terme que us interessa i cliqueu a l'opció de menú Selecciona. El terme quedarà incorporat al camp Editorial.

Si us heu equivocat, podeu utilitzar el botó esborra, que eliminarà tota la informació que s'hagi afegit en el camp; haureu de tornar a començar.

 • A continuació, cliqueu al botó Cerca del camp Descriptors. A la finestra de Nivell 1 haureu d'escriure-hi literatura i, en clicar al botó, us apareixeran tots els descriptors de Nivell 1 i els de Nivell 2 corresponents al terme cercat.
 • Com que el resultat és ampli, podeu fer una segona cerca a la finestra dels descriptors de Nivell 2. Escriviu el terme a cercar i cliqueu al botó de cerca.
 • Si esteu d'acord amb el resultat, marqueu el terme que us interessa, cliqueu a l'opció de menú Selecciona i el terme quedarà incorporat al camp descriptors.

El resultat de la cerca apareixerà ordenat alfabèticament sota el formulari segons el títol del recurs. Si premeu sobre qualsevol dels títols, accedireu al registre complet. Fixeu-vos que a la part superior dreta del registre apareixen tres opcions que us permetran imprimir, prestar i editar el document.

Per fer una nova consulta premeu l'opció Nova del menú; s'esborrarà el contingut de tots els camps.

Tant en la cerca simple com en la cerca avançada hom pot omplir els camps que convingui per tal d'acotar la cerca al màxim.