Àmbits d'actuació pedagògica

En aquest mòdul es presenta la biblioteca com una eina privilegiada per a la dinamització de la lectura al centre educatiu, al voltant dels tres eixos de la competència lectora –saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir–, eixos que vertebren el projecte de biblioteca que dóna suport al currículum i al pla de lectura de centre, dins del projecte educatiu.

Presentació

La dinamització de la biblioteca escolar és el conjunt d’accions que es duen a terme per apropar els seus recursos i programes a la comunitat educativa; comprèn la planificació i el desenvolupament de programes i activitats per donar-ne a conèixer els serveis i recursos, i per promoure la lectura i l’accés a la informació.

Objectius

  • Definir el concepte de dinamització de biblioteca i diferenciar-lo del concepte d’animació lectora.
  • Conèixer i aprofundir en els eixos de la competència lectora (saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir) i reflexionar sobre els paper que té la biblioteca en cada un d’ells.
  • Donar a conèixer estratègies, accions i activitats que es desenvolupen a la biblioteca per afavorir la competència lectora dels alumnes.

Continguts

  • La dinamització de la biblioteca escolar.
  • La competència lectora i els seus eixos: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
  • Paper de la biblioteca escolar en la millora de la competència lectora.

Temes