Autoria

  • Mònica Badia i Cantarero. Servei de Suports i recursos Lingüístics. Programa biblioteca escolar “puntedu".
  • Dolors Bundó i Mas. Mestra responsable biblioteca escolar Escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú) /Servei de Suports i recursos Lingüístics. Programa biblioteca escolar "puntedu".
  • Maria Dolors Martos Gómez. Servei de Suports i recursos Lingüístics. Programa biblioteca escolar "puntedu".
  • Carme Ribes i Llordes. Servei de Suports i recursos Lingüístics. Programa biblioteca escolar “puntedu“.

Darrera revisió Juny 2021