La biblioteca escolar com a espai de formació

La biblioteca del centre reuneix les condicions necessàries per esdevenir un punt de formació molt important en l’àmbit de l'AMI.

Objectius

  • Reflexionar sobre el paper formador de la biblioteca escolar.
  • JustIficar la necessària presència del llibre de no ficció.
  • Concretar les principals accions formatives que pot dur a terme la biblioteca escolar amb els diferents membres de la comunitat educativa: alumnes, professorat, famílies…

Temes

  • Tema 1: Llibres de coneixements avui (I)
  • Tema 2: Llibres de coneixements avui (II)
  • Tema 3: Àmbits i accions de formació de la biblioteca escolar en AMI