Tractament de la informació i comunicació del coneixement


L’objectiu de la investigació i la recerca és resoldre un dubte, respondre una pregunta, descobrir nous aspectes d’una qüestió, etc. i la generació de nou coneixement a partir de l’anàlisi, la investigació i el treball sobre la informació recuperada, que es compartirà amb la comunitat educativa a través de diferents canals.

Objectius

  • Conèixer les destreses i habilitats implicades en les fases de tractament de la informació i comunicació del coneixement.
  • Incidir en la necessitat de desenvolupar projectes i propostes educatives que condueixin a la generació de nou coneixement i no es limitin a la repetició de continguts.
  • Conèixer els aspectes bàsics vinculats a la normativa legal de gestió de la propietat intel·lectual.
  • Explorar algunes propostes de treball de l'AMI i el paper de la biblioteca escolar.

Temes

  • Tema 1: Tractament de la informació
  • Tema 2: Comunicació del coneixement
  • Tema 3: Paper de la biblioteca escolar en les diferents fases del procés d'investigació.
  • Tema 4: Alguns exemples i propostes de treball d'AMI