La biblioteca escolar en la societat de la informació

PresentacióVivim en un món canviant, les vies d’accés a la informació es modifiquen de forma permanent. Estem envoltats de dades i el volum d’informació és enorme, inabastable, per la qual cosa cal replantejar les estratègies i accions que fins ara utilitzàvem en el marc de la gestió i el tractament de la informació.

Quin paper tenen els mitjans en la societat actual? Qui ha d'ensenyar els alumnes a destriar la informació veraç de la que no ho és? Què pot fer-hi la biblioteca escolar?

En aquest mòdul es mostrarà quina és la incidència de la revolució digital sobre els nostres hàbits de consum d’informació i es reflexionarà sobre el paper actual de la biblioteca escolar.
Objectius

  • Analitzar la situació i l’evolució del món digital així com la seva integració en l’educació.
  • Reflexionar sobre les possibilitats i la necessitat d’integrar adequadament la tecnologia a la biblioteca escolar.
  • Contrastar els concepte ALFIN, AMI i competència digital.
  • Reflexionar sobre el paper de la biblioteca escolar en l'AMI.

Temes

  • Tema 1: Un món de dades, un món de bits.
  • Tema 2: Llegir en paper, llegir en pantalla.
  • Tema 3: ALFIN, competència digital o AMI?
  • Tema 4: L'AMI a la biblioteca escolar.