Elaborar etiquetes configurables per etiquetar els dossiers de documents d'arxiu dels alumnes


1. Accedeix al menú Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes, clica el botó [Imprimeix]. 2. Selecciona el model Etiquetes

Etiquetes
Accés a les etiquetes3. Aplica el filtre d'alumnes. Selecciona el grup 1r de Batxillerat i clica el botó [Filtra]

Filtratge d'alumnes
Filtre4. En els tipus disponibles d'etiquetes selecciona etiquetes configurables i clica el botó [Imprimir]

Etiquetes configurables
Accés a les etiquetes configurables5. Selecciona al desplegable la mida de l'etiqueta desitjada, en aquest cas, el model APLI 1263 i clica el botó [Imprimeix]

Model d'etiqueta
Triar el model6. Determina les opcions de l'etiqueta:

  • Orientació horitzontal: Esquerra
  • Marca el xec: Mostrar marges d'etiquetesOpcions de l'etiqueta
Opcions7. Insereix a cada línia el camps o camps necessaris. En aquest cas:

  • Fila 1: Nom complet
  • Fila 2: Data de naixement
  • Fila 3: Pla d'estudis
  • Fila 4: Nivell
  • Fila 5: Número de l'expedientEtiquetes
Camps de l'etiqueta8. Clica el botó [Imprimeix] i obtindràs el resultat en un document PDF:

Etiquetes
Resultat