Etiquetes


Un altre tipus de document que s'utilitza amb freqüència són les anomenades etiquetes: etiquetes postals (per trametre correspondència) i fitxes amb el nom i foto de l'alumne.

SAGA incorpora dos tipus diferents d'etiquetes:

 • Etiquetes preestablertes: etiquetes tancades, amb un format i unes dades específiques definides.
 • Etiquetes configurables: etiquetes, també amb un format específic, però amb la possibilitat de seleccionar els camps que es volen incorporar.

Les etiquetes estan disponibles des de:

 • Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes, botó [Imprimeix]
 • Professorat > Grups > Grups, icona impressora d'un grup

En qualsevol cas, seleccionant el model 66 - Etiquetes.Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
Etiquetes


En primer lloc cal triar el tipus d'etiqueta que es vol obtenir i clicar al botó [Imprimir]

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
EtiquetesEtiquetes preestablertes


A continuació es mostra la relació d'etiquetes disponibles amb una breu descripció del format i contingut de cadascuna d'elles:

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
EtiquetesGestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
EtiquetesLes etiquetes que s'ajusten a etiquetes comercials APLI mostren a la descripció la referència corresponent d'aquesta marca comercial.

S'ha dissenyat sis models diferents d'etiquetes:

 • una etiqueta postal
 • cinc models d'etiquetes amb foto, que en tots els casos inclouen el nom i la foto de l'alumne en diferents mides.Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
EtiquetesLes etiquetes preestablertes amb foto no s'ajusten a cap model comercial d'etiquetes adhesives.

Etiquetes configurables


Si escollim el tipus d'etiquetes configurables haureu, en primer lloc, triar la mida de les etiquetes que voleu utilitzar:

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
Etiquetes


S'han creat nou mides diferents d'etiquetes. A la selecció es mostra la mida de cadascuna, la distribució en el full i la referència del model comercial APLI, si en té.

A partir d'aquí, el funcionament de les etiquetes configurables és molt similar al dels llistats:

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
Etiquetes


 • Aspectes generals de les etiquetes
 • Incloure camps seleccionables
 • Imprimir les etiquetes
 • Incloure foto: un xec que permet indicar si s'ha d'incloure la foto de l'alumne. Cal tenir en compte que si s'inclou la foto l'amplada de totes o algunes fileres es veurà substancialment reduïda.
 • Orientació horitzontal: permet seleccionar si volem el text alineat a la dreta, a l'esquerra o centrat en l'etiqueta
 • Mostrar marges d'etiquetes: si marquem aquest xec, a l'imprimir es mostrarà la quadrícula que delimita cada etiqueta. Resulta útil si s'utilitza paper comú per imprimir.
 • Continguts del llistat: mostra tantes fileres com caben a l'etiqueta que hem escollit.
 • Continguts seleccionables: és la relació de camps que podem triar per incloure a l'etiqueta. Només es mostraran els camps que càpiguen a l'etiqueta que hem triat.Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > Etiquetes
Etiquetes


Podeu inclore camps a totes les fileres o deixar-ne sense omplir.

Per incloure camps a l'etiqueta cal seleccionar la filera clicant al nom (Fila1, Fila2, …) i a continuació la icona del camp que necessitem.

Es pot modificar l'ordre de les fileres amb les icones de moviment ( )

Filtratge dels alumnes


Si heu accedit a les etiquetes des de Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes, haureu de passar per la pantalla de filtratge d'alumnes, que és igual que la dels llistats configurables.

Si heu accedit a les etiquetes des de Professorat > Grups > Grups, les definicions s'aplicaran per confegir les etiquetes de tots els alumnes del grup seleccionat.

En qualsevol cas, finalment obtindreu les etqueetes impreses clicant al botó [Imprimeix]