Plantilles de llistes configurablesSi hi ha llistats configurables que us interessa poder-los generar més d'una vegada, els podeu desar com a plantilla de llistat.

Crear una plantilla de llista configurable


Per crear una plantilla de llista configurable d'alumnes cal seguir els següents passos:

  1. Accediu al menú Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes

  2. Cliqueu al botó Imprimeix de la part inferior de la pàgina per accedir a la relació de llistes disponibles  3. Cerqueu l'opció 9 - Llistat configurable i cliqueu a la impressora de la filera la qual cosa us mostrarà les categories disponibles actualment de llistes d'aquest tipus:


Premeu la icona que correspongui al tipus de dades que voleu llistar.

Al prémer l'opció de crear un model de llistat configurable , icona , no es presenta la pantalla de filtratge dels alumnes, sinó que s'accedeix directament a la pantalla de confecció del llistat.

En aquest cas però, no es mostra el botó [Imprimeix] i en el seu lloc n'hi ha un altre: [Guardar configuració]

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > LListat configurable
Crear plantillaPel que fa a la confecció es presenten les mateixes opcions que s'han descrit a l'apartat anterior, però hi ha un nou camp que és molt important: Nom de la configuració.

El nom que posem en aquest camp no es mostrarà quan s'imprimeixi, sinó que es tracta del nom amb que identificarem la plantilla creada quan el vulguem emprar de nou.

Per a cada categoria de llistat configurable es poden guardar fins a 20 models. Si intentem guardar-ne més el programa no ens deixarà.

Utilitzar una plantilla desada


Al prémer la icona d'utilitzar un model de llistat el programa mostra a la pantalla la relació de models de llistats creats anteriorment

Gestió > Alumnes > Dades dels alumnes >… > LListat configurable
Crear modelPer cada model de llistat hi ha tres accions possibles:

  • permet veure i modificar el model de llistat
  • elimina el model de llistat
  • aplica el model de llistatSi cliquem la icona d'aplicar el model de llistat, s'obrirà la pantalla de filtratge d'alumnes a fi que efectuem la selecció necessària.

A continuació clicarem al botó [Filtra], això ens mostrarà les opcions de confecció del llistat, però no seran modificables. Clicant al botó [Imprimeix] obtindrem el llistat seguidament.

S volem modificar un model haurem d'editar-lo, a través de la icona , abans de triar l'opció d'aplicar-lo.