Institut que crea grups d'activiat per facilitar l'avaluació de les matèries optativesPer això es crea un grup d'activitat per cada nivell de l'ESO, a cada grup s'assignen tots els alumnes del nivell, les matèries optatives que corresponen, així com els professors que les fan i es fa també la gestió de la docència d'aquestes matèries.

 • Accediu al menú Gestió > El curs > Grups - Activitat


Gestió > El curs > Grups - Activitat
Taula de grups d'activitatinicial (buida)
 • Premeu el botó


Gestió > El curs > Grups – [Nou]
Creació d'un nou grup
 • Entreu el Codi i el Nom i Seleccioneu el pla d'estudis i premeu
Gestió > El curs > Grups – Resum
Resum


 • Seleccioneu la secció Alumnes
Gestió > El curs > Grups – Alumnes
Alumnes
 • Seleccioneu en el desplegable Pla d'estudis: ESO LOE
 • Seleccioneu en el desplegable Nivell: Curs 1
 • Premeu el botó
 • Premeu el botó (Els alumnes passaran a la caixa d'alumnes assignats)
 • Premeu el botó
 • Seleccioneu la secció ContingutsGestió > El curs > Grups – Continguts
Continguts
 • Mantingueu apretada la tecla Ctrl i amb el ratolí seleccioneu els continguts que voleu assignar al grup i premeu el botó (Els continguts seleccionats passaran a la caixa de continguts assignats)
 • Premeu el botó
 • Seleccioneu la secció Professors


Gestió > El curs > Grups – Professors
Professors
 • Mantingueu apretada la tecla Ctrl i amb el ratolí seleccioneu els professors que voleu assignar al grup i premeu el botó
 • Premeu el botó
 • Seleccioneu la secció Gestió de la docència


Gestió > El curs > Grups – Gestió docència
Gestió docència
 • Amb el ratolí seleccioneu un professor la caixa Professors assignats
 • A la caixa continguts sense assignar seleccioneu el contingut/els continguts que fa el professors amb el grup
 • Premeu el botó per passar a la caixa de continguts assignats les matèries que fa el professor.
 • Premeu el botó
 • Repetiu el procés per la resta de professors del grup.
 • Repetiu el procés per els altres nivells de l'ESO