Creació d'un grup d'alumnes de 1r d'EPRI en una escola nova • Accediu al menú Gestió > El curs > Grups


Gestió > El curs > Grups
Taula de grups inicial (buida)
 • Premeu el botó


Gestió > El curs > Grups – [Nou]
Creació d'un nou grup
 • Seleccioneu el pla d'estudis i nivell, i entreu el nom del grup i premeu
Gestió > El curs > Grups – Resum
Resum
 • En el desplegable seleccioneu el tutor del grup
 • Premeu el botó
 • Seleccioneu la secció Alumnes
Gestió > El curs > Grups – Alumnes
Alumnes
 • Premeu el botó (Els alumnes passaran a la caixa d'alumnes assignats)
 • Premeu el botó
 • Seleccioneu la secció ContingutsGestió > El curs > Grups – Continguts
Continguts
 • Mantingueu apretada la tecla Ctrl i amb el ratolí seleccioneu els continguts que voleu assignar al grup i premeu el botó (Els continguts seleccionats passaran a la caixa de continguts assignats)
 • Premeu el botó
 • Seleccioneu la secció Professors


Gestió > El curs > Grups – Professors
Professors
 • Mantingueu apretada la tecla Ctrl i amb el ratolí seleccioneu els professors que voleu assignar al grup i premeu el botó
 • Premeu el botó
 • Seleccioneu la secció Gestió de la docència


Gestió > El curs > Grups – Gestió docència
Gestió docència
 • Amb el ratolí seleccioneu un professor de la caixa Professors assignats
 • A la caixa continguts sense assignar seleccioneu el contingut/els continguts que fa el professors amb el grup
 • Premeu el botó per passar a la caixa de continguts assignats les àrees que el professor fa amb el grup.
 • Premeu el botó
 • Repetiu el procés per la resta de professors

Haureu completar la gestió del grup