Exemple 5

Matrícula d'un exalumne
Quan un exalumne, o un alumne de centre fa una nova matrícula, per poder associar-la amb la/les matrícula anterior d'aquest alumne, un cop obert el formulari de matrícula, s'ha de prémer el botó [Cerca de l'alumne].

El programa amb la funcionalitat del botó [Cerca de l'alumne] 1)permet associar la nova matricula amb una matrícula anterior, de manera que el programa reconeix que és la mateixa persona que té dos o més matrícules.2)Gestió>Matriculació>Admissió i vacants
Botó [Cerca de l'alumne] (Formulari de matrícula)El funcionament és el mateix descrit en l'exemple 3.

1) Que hi ha al peu de formulari de matrícula
2) Si en el formulari de matrícula no s'utilitza la funció [Cerca de l'alumne], tindrem matriculades persones diferents.