Exemple 4

Matrícula per pas de curs d'un grup d'ESOEls alumnes d'ensenyaments obligatoris, si continuen al mateix centre no han de fer la matrícula per finestreta, si no que el programa realitzarà la matrícula automàtica d'aquests alumnes a partir dels resultats de l'avaluació.

Per poder fer aquesta matrícula automàtica és imprescindible tenir la conformitat de que l'alumne continuarà o no els estudis al centre i haver finalitzat l'avaluació 1)

El programa permet generar el full "Actualització de dades i confirmació de plaça curs 201X-201x+1" accedint al menú Gestió > Alumnes > dades dels alumnes
Prement el botó [Imprimeix]Marcar la continuïtat dels alumnes al centreDesprés d'haver passat l'avaluació del grup a l'estat d'acta signada, es pot marcar la continuïtat dels alumnes, d'acord amb el full d'Actualització de dades i confirmació de plaça accedint al menú Gestió>El curs>Promoció i prement la icona del grup.

L'acció de marcar els alumnes que han presentat el full d'actualització de dades i que han confirmat que continuen al centre la pot fer l'Equip directiu i el PAS del centre.

Gestió>El curs>Promoció i prement la icona del grup
Pantalla per marcar la continuïtat del alumnes al centre i fer la promocióS'han de marcar els alumnes del grup, que han confirmat la continuïtat, i desar.

Processar la promoció dels alumnes
Després d'haver marcat i enregistrat les dades de la continuïtat dels alumnes, s'ha de processar la promoció. La promoció (matricula dels alumnes) la farà el programa en un procés nocturn, de manera que l'endemà els alumnes que s'ha marcat que continuen al centre estaran matriculats al nivell que correspongui d'acord amb els resultats de l'avaluació.

Després de l'avaluació ordinària, el programa sols podrà matricular els alumnes que en la sessió d'avaluació s'ha indicat que accedien al curs següent, la promoció o matricula de la resta d'alumnes s'haurà de fer finalitzada l'avaluació extraordinària.L'accíó de processar la promoció sols la pot executar l'Equip directiu del centre (Requereix signatura), al prémer el botó [Pocessa] el programa mostra la frase: "Heu iniciat el procés de Promoció dels alumnes per proper curs. Si heu fet alguna modificació de les dades d'algun alumne a Supera o bé a Promociona, recordeu que és necessari que formalitzeu la diligència corresponent a l'acta de l'avaluació." Mostra un resum informant de:

  • Nombre d'alumnes del grup,
  • Nombre d'alumnes del grup que continuen al centre
  • Nombre d'alumnes del grup que no continuen al centre i passen a l'històric (baixa)
  • Nombre d'alumnes que passen de curs (al nivell següent)
  • Nombre d'alumnes del grup que romanen al curs (repeteixen)A continuació el programa demana la conformitat i explica que "La informació introduïda es processarà al llarg d'aquesta nit i a partir de demà no serà modificable. Escriviu 'Sí, vull continuar' per procedir amb l'operació de promoció "

L'endemà s'haurà executat. (Després de l'avaluació extraordinària) s'ha de tornar a processar la promoció per executar les matrícules un cop confirmat si l'alumne accedeix o no al nivell següent.

1) El programa entén que ha finalitzat l'avaluació quan aquesta s'ha passat a l'estat d'acta signada.