Exemple 3

Matrícula d'un alumne del centre d'un segon Cicle FormatiuS'ha de fer la cerca de l'alumne al menú Gestió>Matriculació>Admissió i vacants, prémer la icona , i al formulari de matrícula, prémer el botó [Cerca de l'alumne].

El programa amb la funcionalitat del botó [Cerca de l'alumne] 1)permet associar la nova matricula amb una matrícula anterior, de manera que el programa reconeix que és la mateixa persona que té dos o més matrícules.2)Gestió>Matriculació>Admissió i vacants
Botó [Cerca de l'alumne] (Formulari de matrícula)El programa mostrarà e formulari de cerca amb les dades de l'alumne.

Gestió>Matriculació>Admissió i vacants [Cerca de l'alumne]
Botó [Cerca]S'ha de prémer el botó [Cerca], i el programa mostra l'alumne trobat.

Gestió>Matriculació>Admissió i vacants [Cerca de l'alumne] [Cerca]
Es continua la nova matricula associant-la a la de l'alumne matriculatAl prémer la icona , es continuarà la nova matrícula associada a la matrícula anterior

1) Que hi ha al peu de formulari de matrícula
2) Si en el formulari de matrícula no s'utilitza la funció [Cerca de l'alumne], tindrem matriculades persones diferents.