Exemple 2

Matrícula d'un alumne del centre que inicia el batxilleratDesprés d'haver fet les avaluacions finals d'ESO, el programa permet fer la matrícula dels alumnes del centre que al seu expedient electrònic hi consta que han superat l'ESO.1)

La matrícula directa dels alumnes del centre a batxillerat, es pot fer mentre el centre no ha fet la Comunicació de la matrícula d'ensenyaments postobligatoris - Batxillerat , un cop feta la "Comunicació" la matrícula s'ha de fer sempre fent d'inscripció prèvia al PAV.2)La matrícula d'aquests alumnes s'ha de realitzar accedint al menú Gestió > Matriculació > Matriculats

Gestió > Matriculació > Matriculats
Matrícula de Batxillerat d'un alumne que ha superat l'ESO al centrePer fer la matrícula heu de:

  • Fer la cerca de l'alumne
  • Prémer la icona
  • Seleccionar el curs escolar, la modalitat de batxillerat i el nivell
  • Prémer el botó [Matrícula] (S'obrirà el formulari de matrícula, amb les dades recuperades de la matrícula anterior)
  • Actualitzar el formulari de matrícula i desar.
1) La sessió d'avaluació del grup s'ha passat a l'estat d'acta signada
2) Veieu l'exemple de com fer la matrícula d'un exalumne