Exemple 1

Matrícula d'un alumne d'Educació Infantil assignat de PreinscripcióA Educació Infantil i Educació Primària els alumnes només es poden matricular a SAGA si han estat assignats al centre pel Mòdul de Preinscripció, Admissió i Vacants (PAV).

Quan un alumne és assignat al centre pel PAV, SAGA el mostra a la pestanya Gestió > Matriculació > Admissió i vacants.

Els alumnes que estan en aquesta pestanya no estan matriculats al centre, estan assignats a l'espera de formalitzar la matrícula.

Atenció: Mai no s'ha de matricular un alumne d'aquesta pestanya si no ha vingut la família a formalitzar la matrícula.


Gestió > Matriculació > Admissió i vacants
Matrícula d'un alumne assignat al centrePer matricular un alumne assignat només cal seleccionar-lo clicant la icona .

A continuació cal indicar a qui pertany l'adreça que arriba del PAV a la següent pantalla i clicar el botó [Matrícula]

Gestió > Matriculació > Admissió i vacants
Assignació de l'adreçaAra s'obrirà el formulari de matrícula que caldrà completar i acabar clicant el botó [Desa]

Formulari de matrícula
Emplenar el formulari