Matrícula


Formulari de matrícula. Dades acadèmiquesAquest darrer bloc varia substancialment segons el pla d'estudis a que es matricula l'alumne.
Observeu que el pla d'estudis i el nivell no es poden editar perquè corresponen a la plaça que li ha estat assignada a l'alumne en el PAV.

Dades acadèmiques

Educació Infantil


Formulari de matrícula
Dades acadèmiques Educacio InfantilRequereix indicar:

 • La primera llengua estrangera que cursarà l'alumne
 • La religió que cursarà l'alumne
 • Si l'alumne és repetidor
 • Si l'alumne es troba en alguna situació específica (escolarització compartida, aula hospitalària, …)

—-

Educació Primària


Formulari de matrícula
Dades acadèmiques Educacio PrimàriaRequereix indicar:

 • La primera llengua estrangera que cursarà l'alumne
 • La segona llengua estrangera que cursarà l'alumne
 • La religió que cursarà l'alumne
 • Si l'alumne és repetidor
 • Si l'alumne es troba en alguna situació específica (escolarització compartida, aula hospitalària, …)

—-

Educació Secundària Obligatòria


Formulari de matrícula
Dades acadèmiques ESORequereix indicar:

 • La primera llengua estrangera que cursarà l'alumne
 • La segona llengua estrangera que cursarà l'alumne
 • La religió que cursarà l'alumne
 • Les matèries convalidades, si és el cas
 • Les matèries pendents de cursos anteriors si en té
 • Si l'alumne és repetidor
 • Si l'alumne es troba en alguna situació específica (escolarització compartida, aula hospitalària, …)

—-

Batxillerat


Formulari de matrícula
Dades acadèmiques BatxilleratRequereix indicar:

 • El Bloc si l'alumne …….
 • El Règim i les convalidacions
 • El Tipus de matrícula
 • L'Assegurança Escolar Obligatòria (AEO)
 • La Procedència acadèmica
 • La data d'inici del batxillerat
 • El número de convocatòria
 • Si l'alumne és repetidor
 • Si l'alumne té un Pla Individualitzat (PI)
 • Si l'alumne es troba en alguna situació específica (escolarització compartida, aula hospitalària, …)
 • Assignar-li un currículum i marcar les matèries que cursarà: comuns, de modalitat, optatives i pendents.
 • Dades de llengües estrangeres a efectes estadístics.

—-

Cicles Formatius LOE


Formulari de matrícula
Dades acadèmiques CF LOERequereix indicar:

 • El Nivell
 • El Torn
 • La data d'inici del pla d'estudis
 • Els Requisits acadèmics d'accés
 • Últim estudi en què ha estat matriculat l'alumne
 • Modalitat en què cursa l'ensenyament
 • Escolarització compartida
 • El Tipus de matrícula
 • Treballa / No treballa
 • Flexibilització en alternança simple o en alternança dual
 • Assignar-li un currículum i marcar els mòduls i unitats formatives que cursarà

—-

Cicles Formatius LOGSE


Formulari de matrícula
Dades acadèmiques CF LOGSERequereix indicar:

 • El Torn
 • Itinerari
 • Soltes
 • Els Requisits acadèmics d'accés
 • Últim estudi en què ha estat matriculat l'alumne
 • Modalitat en què cursa l'ensenyament
 • Escolarització compartida
 • El Tipus de matrícula
 • Treballa / No treballa
 • Flexibilització en alternança simple o en alternança dual