.


Matrícula

Formulari de matrícula

Dades de l'alumneLes dades de matrícula d'un alumne es presenten en una sola pantalla, en la qual es pot navegar amb la barra de desplaçament, els botons de desplaçament o amb els enllaços que hi ha a la part superior esquerra.

Formulari de matrícula
Dades personalsLes dues primeres seccions contenen el nom i cognoms de l'alumne, la data de la matrícula i les dades personals, és a dir, la data de naixement de l'alumne, la nacionalitat, el sexe i el document d'identitat, que només és obligatori si l'alumne té 16 anys o més.

Dades sanitàries:

Formulari de matrícula
Dades sanitàries


NUSS és el número d'usuari de la seguretat social.

Dades de naixement

Formulari de matrícula
Dades de naixementEntre les dades que provenen del PAV no hi consten les dades corresponents al lloc de naixement de l' alumne.
Per a facilitar la complimentació d'aquestes dades l' aplicació assigna automàticament el país (Espanya) i la província (la que correspon al domicili del centre).
Si aquestes dades són correctes només caldrà afegir el municipi de naixement de l' alumne, aquestes dades, però, es poden canviar, si és necessari.

Si l' alumne ha nascut fora de Catalunya caldrà realitzar la cerca del país corresponent, el camp província queda inactiu, i no s' emplenarà en aquest cas. Caldrà també emplenar el camp municipi.

Dades dels responsables legals de l' alumne

Formulari de matrícula
Dades dels responsables de l'alumneSi l'alumne és menor d'edat, és imprescindible enregistrar les dades del primer responsable com a mínim. El segon responsable mai no és obligatori.

A la secció del segon responsable hi ha un xec per indicar si conviu amb el primer repsonsable, en cas de marcar que conviuen, l'aplicació recuperarà la informació del domicili del primer responsable sense haver de tornar-lo a escriure.

La icona que hi ha al principi de la secció de cada responsable permet vincular-lo amb una persona existent al sistema; serveix per indicar que aquesta persona ja té un altre fill al centre i així no duplicar-lo.

Dades de localització

Formulari de matrícula
Dades de localització de l'alumneAquest apartat ha d'indicar l'adreça de l'alumne. Observeu que es pot indicar que conviu amb el primer responsable, amb el segon, o que viu en un altre domicili diferent.

Altres contactes

Formulari de matrícula
Altres contactes