Matrícula


Per a la majoria de plans d'estudis a Saga només es poden matricular alumnes quan aquests venen assignats al centre des del Mòdul de Preinscripció, Admissió i Vacants, ja sigui com a resultat del procés de preinscripció o com a matrícules fora de termini o al llarg del curs escolar.

Matriculació d'alumnes assignats al centre des del PAV

Per poder efectuar la matriculació de l'alumnat nou a Saga pel curs proper, és imprescindible haver realitzat la planificació del curs.

Les dades dels alumnes assignats per preinscripció al centre es mostraran automàticament en el menú Gestió > Matriculació > Admissió i Vacants.

Gestió > Matriculació > Admissió i vacants
Menú


A la pantalla es mostra la relació d'alumnes assignats al centre amb el detall del curs acadèmic a què s'han de matricular i el pla d'estudis pel qual tenen assignada una plaça.

Gestió > Matriculació > Admissió i vacants
Relació d'alumnesA la filera de cada alumne es mostren dues icones:

  • Per visualitzar les dades de l'alumne clicareu la icona , des de la pantalla de la informació es pot procedir a efectuar la matrícula de l'alumne clicant el botó [Matricular]


Gestió > Matriculació > Admissió i vacants
Accés a la matrícula  • Per anar directament a formalitzar la matrícula clicareu la icona .Cada alumne assignat al centre arrossega les dades introduïdes al mòdul de Preinscripció, Admissió i Vacants.
Donat que, en fer la sol·licitud de plaça es fa constar una sola adreça, cal efectuar un pas previ que consisteix en especificar a qui correspon l'adreça: al primer tutor, al segon tutor, a ambdos tutors, al propi alumne o a altres responsables de l'alumne.

Gestió > Matriculació > Admissió i vacants
Selecció d'adreçaA continuació, clicant al botó [Matrícular] accedireu al formulari de matrícula de l'alumne.

El formulari de matrícula presenta les dades en una sola pantalla, en la qual es pot navegar amb la barra de desplaçament, els botons de desplaçament o amb els enllaços que hi ha a la part superior esquerra.