Exemples de la planificació de cicles formatius
Institut que ha d'entrar al programa l'adaptació curricular de centre del cicle formatiu CFPS AGB0 Administració i finances.


En aquest cas el centre seguint les Orientacions per organitzar el cicle formatiu ha decidit afegir unes hores a unes UF concretes segons aquesta taula

MòdulUFHores IIncrementHores T
001 02 33 33 66
002 01 33 19 52
002 02 33 7 40
002 03 33 7 40
003 03 66 33 99
008 03 66 33 99
009 01 99 22 121
009 03 33 11 44Per fer-ho, s'ha de:

 • Accedir al menú Centre > Plans d'estudis > Elements curriculars
 • Prémer la icona corresponent al CF
 • Seleccionar el grup de dades Continguts generals
 • Prémer la icona corresponent a una de les UF's que s'han de canviar.
 • Entrar les hores segons el que hi ha a la taula.
 • Prémer el botó [Desa]
 • Repetir el procés per totes les UF de la taula.Les hores que s'hagin establert en els elements curriculars de centre, seran les que el programa posarà per defecte al fer les noves matrícules, els canvis que es fan als elements curriculars de centre no afecten les hores desades a les matricules anteriors .Institut que per el cicle formatiu CFPM EE10 ha signat un conveni de formació professional en alternaça dual amb una empresa..


Per fer-ho heu de:

 • Activar el menú Gestió > Planificació del curs > Planificació del curs
 • Seleccionar la secció de dades Cicles formatius


Gestió > Planificació del curs > Planificació del curs - Cicles formatius
Flexibilització del curs. Relació dels cicles formatius del centre.


 • Prémer la icona corresponent al CF. En aquest cas CFPM EE10..Planificació del curs - Cicles formatius / CFPM EE10
Fitxa d'in projecte de formació professional en alternança.


 • Prémer el botó [Nou Alt. Dual]
 • Entrar el NIF de l'empresa
 • Prémer el botó [Valida]


..Planificació del curs - Cicles formatius / CFPM EE10
Fitxa d'in projecte de formació professional en alternança. • Entrar les dades marcades amb (*)1) de la fitxa del conveni de formació professional en alternaça dual.
  • El NIF i nom de l'empresa
  • Les hores de formació
  • La data inici i la data fi del conveni
  • L'identificador del conveni
  • Les dades de les persones de l'empresa: el representant i el/els tutor/s que l'empresa assigna al conveni.2)
  • La relació que s'estableix entre l'alumne i l'empresa (contracte, beca..)
  • Els mòduls del CF que l'alumne realitzarà en dual a l'empresa, amb les hores corresponents
 • Prémer el botó [Desa]
1) La resta de dades, no són imprescidibles per poder desar el conveni, però s'hauràn d'entrar per tenir tota la informació que es requereix
2) S'ha de marcar amb un * la persona representat de l'empresa, la resta seran els tutors