Exemple de la planificació d'ESO
Institut que a l'ESO ofereix a les opcions de religió: Religió catòlica i Història i cultura de les religions, com a primera llengua estrangera: anglès i francès i com a segona llengua estrangera: francès i alemany.

I que com a matèries optatives específiques ofereix: Biologia geologia, educació visual i plàstica, física i química, llatí, segona llengua estrangera francès i informàtica.
Per crear la planificació d'aquest institut heu de:

  • Accedir al menú Gestió > Planificació del curs > Planificació del curs
  • En la secció de dades d'ESO prémer la icona del curs escolar corresponent
  • Marcar els xecs a Religió catòlica i a Història i cultura de les religions a les opcions de Religió
  • Marcar els xecs a Anglès i a Francès a les opcions de Primer idioma
  • Marcar els xecs a Francès i a Alemany a les opcions de Segon idioma
  • Prémer el botó [Desa]Gestió > Planificació del curs > Planificació del curs - ESO LOE
Planificació d'ESOObserveu que hi ha també marcat el xec "Mantenir el grup dels alumnes", el fet d'haver marcat aquest xec, fa que al fer la promoció1) mantingui els alumnes en la mateixa relació de grups. (Els alumnes de 1r A passen a 2n A i els del 1r B al 2n B.)1) La promoció del alumnes es la funció que té el programa per fer la matrícula (per pas de curs) dels alumnes del centre que han manifestat que volen continuar al centre.