Com s'accedix a la pantalla de la planificacióA la pantalla de la planifiació i té accés l'Equip directiu del centre, també i pot accedir el PAS si el director li ha assignat al rol d'accés (en cas contrari no veurà aquest menú)

Si accedeix seleccionat el menú:

Gestió > Planificació del curs > Planificació del curs

En aquesta pantalla hi ha una taula amb registre de les planificacions de cada curs escolar i en funció dels plans d'estudis del centre hi haurà una o més seccions de dades; així per exemple en una Escola sols hi haurà una secció de dades per els plans d'estudis d'EINF i EPRIi en canvi en un Instritut hi haurà dos tres seccions, en funció si sols fan ESO i BATX o de si també fan Cicles formatius.

Gestió > Planificació del curs > Planificació del curs
Llista de les planificacions en una escolaGestió > Planificació del curs > Planificació del curs
Llista de les planificacions en un institutLa concreció de la planificació d'un pla d'estudis per un curs escolar, es fa prement la icona corresponent.