Exemple 2

Donar d'alta un contacteAccediu al menú Gestió > Correspondència > Eines

Cliqueu el botó [Nou contacte]. Enregistreu les dades del contacte:

Gestió > Correspondència
Crear contactes  • CODI: Identifica un contacte. El codi consta de cinc caràcters alfanumèrics com a màxim.
  • NOM: Nom de la persona física o jurídica.
  • ENTITAT/ORGANITZACIÓ: Entitat i/o organització a la qual pertany el contacte.
  • LOCALITAT: Localitat de la persona o entitat
  • DESTINATARI: Cal marcar la casella si el contacte pertany a possibles

destinataris de la nostra correspondència.

  • REMITENT: Cal marcar la casella si el contacte pertany a possibles remitents de la nostra correspondència.Per acabar cal clicar el botó [Desa]