Registre de correspondènciaCerques

El botó [Cerca] que hi ha a les subtasques Entrada i Sortida permet portar a terme cerques segons diferents criteris.

En clicar aquest botó accediu a la pantalla de la cerca:

Registre de Correspondència
CercaOpcions de la cerca

Les cerques es poden efectuar en base a un o més criteris dels que figuren en la pantalla.

 • REGISTRE: Permet efectuar la cerca entre el registre d'entrada, el de sortida o tots dos.
 • ANY: Efectua la cerca a l'exercici seleccionat.
 • NÚMERO: Cerca documents entre els dos números d'assentament indicats.
 • DATA DE REGISTRE: Cerca documents entre les dues dates de registre indicades.
 • TEMA: Cerca els documents d'un tema determinat. En el desplegable apareixen els temes que s'han definit a la subtasca Eines.
 • DATA DE DOCUMENT: Cerca documents entre les dues dates indicades, segons la data del document.
 • DOCUMENTS ADJUNTS: Discrimina si el registre porta o no documents adjunts.
 • DE: Cerca segons el remitent i/o destinatari.
 • ENTITAT/ORGANISME: Cerca segons l'entitat/organisme destinatari o remitent
 • LOCALITAT: Cerca segons la localitat.
 • DISTRIBUCIÓ: Cerca en funció de la distribució que s'ha fet del document
 • INCLOURE DONATS DE BAIXA: Permet incloure o excloure els assentaments donats de baixa.Per acabar cal clicar el botó [Cerca], llavors es mostra una graella amb el resultat:

Registre de Correspondència
Resultat de la cercaImpressions

El sistema permet obtenir els llistats següents:

Registre de Correspondència
Llista de documents disponiblesEstadístiques de registre entre dues dades

Aquesta lista presenta un resum dels diferents registres de correspondència entrat entre dues dates:

 • Feu clic a sobre de la icona de la impressora de la llista Estadístiques del registre entre dues dates.Registre de Correspondència
Filtre per dates • Indiqueu el període que voleu fer l'estadística, i premeu el botó Imprimeix.Registre de Correspondència
Resultat de la impressióLlista de documents enregistrats entres dues dates

Aquesta llista fa una relació dels registres fets entre dues dates:

 • Feu clic a sobre de la icona de la impressora de la llista de documents enregistrats entres dues dates.Registre de Correspondència
Filtre de camps • Indiqueu els camps que voleu que contingui el document, i premeu el botó Imprimeix.Registre de Correspondència
Resultat de la impressióLlista de documents pendents de respondre o que s'han respost

 • Feu clic a sobre de la icona de la impressora de la llista de documents pendents de respondre o que s'han respost
 • Igual que en el cas anterior, indiqueu els camps que voleu que contingui el document, i premeu el botó Imprimeix.Llista de tots els documents

Amb aquesta llista es pot imprimir un llistat global de tots els registres fets.