Registre de correspondènciaEntrada de documents

Aquesta subtasca permet enregistrar entrades de documents.

Els documents, un cop enregistrats, es mostren en una graella ordenada per número d'assentament de forma decreixent.
Aquesta graella presenta una mínima informació de cada document i, al final de cada filera, les corresponents icones d'acció.

Registre de Correspondència
Registre d'entradaA la part inferior de la pantalla el botó [Nou] permet introduir nous documents.

Registre de Correspondència
Registre d'entradaA la dreta de cada assentament es mostren les icones d'acció: permet editar la fitxa de l'assentament per consultar-lo o modificar-lo si és necessari i que elimina l'assentament seleccionat.


Sortida de documents

Els registres de sortida de documents s'efectuen de la mateixa manera que les entrades, seleccionant, però, la subtasca Sortida.

Els camps que presenta la fitxa del registre de sortida és igual que la de l'entrada a excepció que cal consignar el destinatari en comptes del remitent, com és obvi.