Registre de correspondènciaEines

Aquesta subtasca permet crear les llistes de temes, remitents i destinataris necessaris per a la gestió de la correspondència. Aquests registres ens facilitaran, posteriorment, la feina.

En qualsevol moment es poden afegir temes, destinataris o remitents a les llistes.

Gestió > Correspondència
Menú EinesA la part inferior d'aquesta pantalla hi ha els botons que ens permetran crear temes, remitents i destinataris.

Crear temes

Clicant el botó [Nou tema] accedirem a la finestra que ens permetrà crear un nou tema:

Gestió > Correspondència
Crear temaCrear contactes

A través del botó [Nou contacte] es poden crear els contactes necessaris. Cada contacte conté un seguit de dades.

Un contacte pot ser remitent i destinatari a la vegada, és a dir, sense haver-lo de crear dos cops.Gestió > Correspondència
Eines