Registre de correspondènciaL'aplicació SAGA incorpora el Registre de correspondència que permet anotar totes les entrades i sortides de correspondència del centre per anys naturals, fer-ne el seguiment, efectuar cerques amb diferents paràmetres i imprimir el registre si és necessari.

Cada document que es registra genera un assentament que conté tota la informació necessària per a un registre únic, complet i correcte.

Accés al Registre de correspondència

S'accedeix al Registre de Correspondència a través del menú Gestió > Correspondència

Gestió > Correspondència
Accés al Registre de CorrespondènciaEl Registre de correspondència conté quatre subtasques:

Gestió > Correspondència
Tasques del Registre de CorrespondènciaAdministració La subtasca Administració presenta la relació dels anys existents al registre així com l'estat del registre a cadascun dels anys definits.

Els exercicis poden estar en dos estats:l'exercici obert és aquell en el qual s'hi poden enregistrar assentaments així com efectuar-hi cerques i consultes, mentre que l'exercici Tancat només permet consultar-lo però no fer-hi modificacions.