Consulta/Entrada de les notes en estat de Junta a un alumne del cicle formatiu CFPM EE10 - Instal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE)


  • Accediu al menú Gestió > El curs > Avaluació
Gestió > El curs > Avaluació
Gestió de les avaluacions dels grups


  • Premeu la icona corresponent al grup que voleu avaluar
  • Premeu la icona corresponent a l'alumne
Gestió > El curs > Avaluació
Avaluació en estat de junta d'un alumne de CFPM LOEAl fer l'avaluació d'alumnes de CF LOE recordeu que:

  • A l'avaluació dels CF LOE totes les sessions d'avaluació són finals. Si un alumne aprova un Mòdul o una UF en una sessió d'avaluació ja no podrà tornar-se avaluar del Mòdul o de la UF.
  • A totes les sessions d'avaluació d'un curs, l'alumne es podrà avaluar de tots els mòduls i UF als que s'hagi matriculat per aquest curs i que no hagi superat en sessions d'avaluació anteriors. Les hores que consten per cada Mòdul/UF són les que hi ha a la fitxa de matrícula.
  • Al fer qualsevol sessió d'avaluació, a la pantalla es veuen en fons gris1) les qualificacions dels mòduls/UF superats en sessions d'avaluació anteriors.
1) No es poden modificar