Consulta/Entrada de les notes de la matèria d'Educació física del grup 1r A d'ESO en l'avaluació en estat actiu


  • Accediu al menú Gestió > El curs > grups
Gestió > El curs > Grups
Relació de grups
  • Localitzeu el grup
  • Premeu la icona del grup en aquest cas 1r A 1)
Gestió > El curs > Grups
Relació de matèries que s'avaluen al grup
  • Premeu la icona corresponent a la matèria, en aquest cas Educació física.
Gestió > El curs > Grups
Alumnes del grup 1r A que s'avaluen d'Educació física


  • La icona permet entrar comentaris a l'avaluació de l'alumne i matèria. Observeu que en alguns casos la icona canvia de color. El programa distingeix en color verd quan s'han entrat comentaris.
  • Un cop entrades les notes/comentaris és imprescindible que premeu el botó o que hi ha al peu de la pantalla.1) Per poder entrar notes en aquest accés s'ha d'haver completat la docència del grup, els alumnes han de tenir creat el currículum i el grup de l'alumne l'avaluació en estat Actiu.