Estats de les sessions d'avaluació • Inactiu. La sessió d’avaluació no no està creada i no es pot avaluar.
 • Obertura. La sessió d’avaluació està marcada per canviar a l’estat actiu 1) (el canvi es fa per un procés nocturn).
 • Actiu. El programa està preparat per poder recollir les qualificacions que entrin els professors. 2)
 • Junta. L'entrada de qualificacions està limitada a l'accés de l'ED i PAS i el tutor, i sols alumne per alumne. En aquest estat es poden veure alumne per alumne totes les qualificacions, i en el cas de les avaluacions finals entrar les conseqüències de les avaluacions dels alumnes, i si és cas la qualificació final.
 • Tancada. La sessió d'avaluació passa a mode consulta, les qualificacions entrades es poden consultar, però no modificar. 3)
 • Acta signada. Les dades de la sessió d'avaluació s’han passat a l'arxiu històric de les qualificacions i ja no es poden ni veure ni gestionar per l'accés a la sessió d'avaluació del grup, estan a l'HDQ.
 • Desactivada. La sessió d'avaluació està marcada per a que per acció d’un procés nocturn s'esborrin els registres informàtics de l'avaluació del grup i es torni a la situació inicial.

Canvi d'estat de les sessions d'avaluacióLes imatges següents representen els canvis d'estat que es poden fer en el programa.

Canvis d'estat de les avaluacions parcials

Canvis d'estat de les avaluacions finals

Tipus de canvis


Canvis reversibles i d'acció immediata.

Hi ha canvis d'estat que són totalment reversibles i d'acció immediatata, a les imatges estan representats amb dues fletxes en ambdues direccions:

 • Canviar de l'estat Inactiu a l'estat Obertura.
 • Canviar de l'estat Actiu a l'estat Junta.
 • canviar de l'estat Junta a l'estat Tancat.
 • Canviar de l'estat Actiu a l'estat Desactivada
Canvis que requerixen d'un procés noctun.

Hi ha canvis d'estat que per a que s'executin ha de passar un procés nocturn 4), a les imatges estan representats per una doble línea vertical:

 • Canviar de l'estat Obertura a l'esat Actiu.
 • Canviar de l'estat Desactivada a l'estat Inactiu. Al passar de l'estat Desactivada a Inactiu, s'esborren totes les notes.
Canvis d'estat Irreversibles d'acció immediata

Hi ha canvis d'estat que són totalment irreversibles, i que després de processar-los no espot tornar a l'estat inicial. Estan representats per una sola fletxa:

 • Canviar de l'estat Tancat a l'estat d'Acta signada.
 • Canviar de l'estat de Junta a l'estat d'Acta signada. 5)

Canvi d'estat de les sessions d'avaluació en el programaAccés


El canvi d'estat de les sessions d'avaluació el poden realitzar els membres de l'Equip directiu del centre i el personal del PAS.6)Accedint al menú Gestió > El curs > Avaluació .

Gestió > El curs > Avaluació
Resum de les sessions d'avaluació del centre


Per canviar l'estat de la sessió d'avaluació d'un grup, primer s'ha de prémer la icona que correspongui al grup.
La pantalla mostrarà les diverses sessions d'avaluació que hi hagi definides pel grup. A sota de cada sessió hi ha les icones per realitzar el canvi d'estat.

Gestió > El curs > Avaluació
Canvi d'estat de les sessions d'avaluació d'un grup


I a continuació prémer la icona corresponent a la sessió que es vol canviar.


Un cop s'hagi activat l'avaluació no es poden fer canvis en el currículum ni en les MAD dels alumnes. Comproveu que siguin correctes abans d'activar-la.Gestió > El curs > Avaluació
Canvi d'estat de les sessions d'avaluació d'un grup


Després de fer el canvi la pantalla mostra el nou estat. Recordeu que l'activació i la desactivació de la sessió d'avaluació d'un grup requereix un procés nocturn.Observeu que en funció de l'estat de la sessió d'avaluació, i els canvis d'estat que es poden fer, a sota de cada sessió es mostra un o dos icones

Gestió > El curs > Avaluació
Canvi d'estat de les sessions d'avaluació d'un grup


1) En el cas del batxillerat es passa directament a estat junta
2) Els professors poden avaluar a cada grup dels continguts que tinguin assignats a la gestió de la docència del grup.
3) Atenció!! en el cas dels CF LOE no hi ha l'estat tancat, es passa directament de Junta a Signat.
4) Que realitza el programa durant la nit.
5) En els CF LOE no hi ha l'estat Tancat, i es passa directament de l'estat Junta a l'Acta signada.
6) També pot realitzar el canvi d'estat de les avaluacions el tutor del grup, si el centre ho ha definit al menú Sistema > Configuració > Paràmetres de configuració.