Desplaçar-se dins d'una presentació

En general, s'obre la finestra "Diapositives" ("Slides") a l'esquerra de la pantalla.

Fent clic en una diapositiva s'activa en la pantalla central. Des d'aquesta, segons tinguem activada una vista o una altra, les opcions seran diferents. En general, per poder treballar en una diapositiva caldrà tenir activa la pestanya "Normal".

Les tecles de RePàg o AvPàg (pàgina amunt o avall) són les que ens permeten anar d'una diapositiva a una altra.

Quan estem en pantalla sencera o presentació de diapositives (tecla F5) també funcionen les tecles RePàg i AvPàg per passar d'una diapositiva a una altra.

Per anar al principi es pot prémer "Inicio" ("Home") o "Fin" ("End") si volem anar a l´última.

Si no hem personalitzat el teclat en la transició prement qualsevol tecla es passa a la diapositiva següent.

Per sortir de la pantalla sencera premem Esc.

Si la subfinestra "Diapositives" no hi és cal activar-la des del menú "Visualitza" ("View" - "Slide Pane") opció Subfinestra de diapositives.

Una altra forma de moure'ns per les diapositives és obrir la finestra del Navegador ("Navigator").

Des del menú Edita, opció Navegador o prement les tecles Ctrl+Majúscules+F5 també el podem obrir.

De fet, el Navegador és una eina que serveix per a altres coses que s'explicaran més endavant.