Identificar la barra d'eines

Es poden afegir o treure barres d'eines des del menú "Visualitza" ("View"), "Barra d'eines" ("Toolbars"). Marqueu i desmarqueu les que vulgueu. Observeu què passa a la pantalla. Quan una barra d'eines queda en una posició que no ens agrada la podem moure al lloc adequat dins de la pantalla o deixar-la fixa en la posició on estan les altres.

Una barra que es trobi fixa la podem moure a dins de la pantalla arrastrant-la amb el ratolí des de la posició més esquerra.

És important saber escollir les barres adequades segons la feina que hem de fer. Les barres que són de més ús poden ésser:

l'estàndard, la formatació de text, la de dibuix, la "fontwork" i la barra de colors.

Si hem de treballar amb formularis també hauríem de tenir a la vista:

la de disseny, control i navegació de formularis.

Cadascú ha de tenir a la vista les que més faci servir.

Potser un cop feta la presentació base, si es vol personalitzar, caldrà amagar-ne unes i posar a la vista les que necessitem (objectes 3D, presentació,…).

Si volem tornar a l'opció per defecte del programa, caldrà prémer l'opció "Reinicia" que es troba al final del menú.