Identificar els menús d'opcions

Comproveu de cadascun dels menús quines opcions estan actives i quines no. Mireu la imatge següent de les opcions que hi ha en el menú "Arxiu". Feu el mateix amb la resta d'opcions del menú.

Feu el següent: En una diapositiva poseu-hi un text. Procureu que quedi actiu el marc del text i torneu a comprovar quines opcions de cada menú s'han activat. Si voleu, podeu marcar i desmarcar el marc al mateix moment i fer la comprovació.

Feu el mateix inserint primer una imatge. Marqueu-la o desmarqueu-la i comproveu quines opcions del menú estan actives.