Enviar dades mitjançant el correu electrònic


Microsoft Access 2010 té la capacitat de fer trameses d'objectes de la base de dades per correu electrònic.

Per practicar aquest procediment amb la base de dades biblioteca_m5.accbd realitzem les accions següents:


1. En la finestra d'elements de la Base de dades seleccionem el tipus d’objecte que volem enviar i tot seguit fem clic en l’objecte. En l’exemple enviarem la Taula Llibres.

Per enviar una selecció d’un full de dades, cal obrir-lo i seleccionar aquella part que es vol enviar.

2. Anem a la pestanya Dades externes i marquem la icona Correu electrònic3. S'obre el quadre de diàleg, i fem clic en el format d’arxiu triat i tot seguit Acceptar.Microsoft Access 2010 permet adjuntar un objecte de base de dades a un missatge de correu electrònic en els formats següents:

  • HTML (.htm, .html),
  • Microsoft Excel (.xls),
  • text MS-DOS de Microsoft (.txt),
  • Rich Text Format (.rtf),
  • pàgina d’accés a dades, (.htm, .html) en el cas d’una pàgina d’accés a dades, o un informe Snapshot (.snp) en el cas d’un informe.

Algun d’aquests formats com el HTML ens demana una plantilla que cal tenir creada en l’ordinador i seleccionar-la. En els casos de text ( .txt i .rtf ) , així com .xls l’exportació es fa de forma directa i s’adjunta al missatge.


4. Escrivim el missatge de correu electrònic. Escrivim el nom dels destinataris i en el seu cas de es llistes de distribució en els quadres Para i CC, separant noms i llistes amb punt i coma (;), també es poden establir les condicions addicionals oportunes.

5. Quan estigui preparat per enviar el missatge fem clic en Enviar, fent ús del programa de correu que tinguem configurat en el nostre ordinador.


Practicarem aquesta utilitat en els exercicis del mòdul.