Imprimir els registres

Microsoft Access 2010 permet imprimir tot un full de dades d’una taula o imprimir dades en la vista Taula dinàmica o Gràfic dinàmic.

Treballant amb la base de dades biblioteca_m5.accbd igual que en el pràctica anterior, anem a la finestra d’elements de la base de dades i triem Taules.

Seleccionem la taula de la qual volem imprimir els registres, en l’exemple Llengua.

Obrim la taula que hem seleccionat amb el botó de vista preliminar per veure les dades de la taula abans d’imprimir-les.Si el full de dades conté un full secundari de dades i també el volem imprimir, fem clic en l’indicador de expansió (+) situat a l’esquerra de cada fila del full que vulguem expandir.

Si expandim totes els fulls secundaris de dades (fent clic en Format, triarem Full secundari de dades i, seguim fent clic en Expandir tot), Access 2010 ens pot retornar un elevat nombre de registres, cal comprovar abans d’imprimir en aquestes condicions fins assegurar-nos que el que apareix és realment allò que volem imprimir.

Veurem un full com aquest, tenim una llengua i els llibres de la biblioteca que estan escrits en la llengua seleccionada,Per canviar la configuració del quadre de diàleg Imprimir abans d’imprimir, anem a Arxiu > Imprimir i tot seguit seleccionem les opcions.

Si volem imprimir directament sense canviar la configuració fem clic en Imprimir en la barra d’eines.

Impressió de Vista Gràfic Dinàmic

Des de l’opció de Gràfic dinàmic podem veure un exemple de creació de document per tot seguit imprimir-lo.

Obrim la consulta Llibres per idioma que ens contava quants llibres tenia la biblioteca per llengua, i anem a vista Gràfic dinàmic.S’obre l’assistent de creació del gràfic dinàmic, col•loquem el camp llengua en l’eix X i compte de registre en l'eix Y, després el camp de dades seran també el compte de registre (nombre de llibres en cada llengua), segons assenyalen les fletxes de la imatge adjunta.Fent clic en el botó secundari del ratolí accedim a tipus de gràfic, on podem canviar el disseny del gràfic inicial i donar-hi per exemple efecte 3D, també podem posar nom als títols dels eixos entrant en l’apartat Propietats al qual també podem accedir amb el botó secundari del ratolí en el mateix quadre de diàleg.Amb els diàlegs de Propietats hem introduït els títols dels eixos,Finalment un cop configurat el gràfic podem anar a vista preliminar del gràfic i després imprimir directament per la icona de la barra d’eines o pel camí Arxiu > Imprimir amb possibilitat de modificar opcions d’impressió.En aquest exemple hem vist com podem imprimir des d'una consulta, un gràfic dinàmic representant les dades.