Imprimir un formulari


De vegades no és necessari passar pel procés de crear un informe per obtenir algunes de les dades que tenim en un fitxer de base de dades impreses. Microsoft Access 2010 permet imprimir directament altres objectes de la base de dades.

Treballant amb la base de dades biblioteca_m5.accbd mostrem què hem de fer quan volem imprimir un formulari. Podem seguir el procediment següent:

1. Seleccionem de la llista d’objectes de la base de dades, un formulari. Per exemple Llibres en format columnes. Anem a Arxiu > Imprimir,2. Seleccionem Vista preliminar i s'obre el formulari que volem imprimir, en l’exemple l’anomenat Llibres_columnes.

Observem que en la configuració prèvia d’impressió ens donaria 2 registres (llibres) per pàgina, podem anar a configurar pàgina de la mateixa forma que hem vist en el pràctica anterior quan explicàvem com imprimir un informe i fer-ne les modificacions oportunes.

La vista que ens apareix és la següent,3. També es pot anar directament al botó Imprimir, en aquest cas el resultat és directament el format en que està desat l’objecte.

Si obrim pel camí Arxiu > Imprimir podem establir la configuració d’impressió mitjançant el quadre de diàleg de la impressora, en el qual podem modificar els valors de còpies, intervals i ordre, i finalment fem Acceptar.


Imprimir registres seleccionats

Podem comentar el cas particular de voler Imprimir els registres seleccionats en la vista Formulari o Full de dades.


1. Des de la pestanya Crear anem a Assistent de formularis, fem clic i s'obre la finestra, seleccionem la Taula Llibres i seguim els passos de creació. Triem els camps que formaran el formulari, tot seguit el tipus de distribució Full de dades per a poder imprimir de forma senzilla registres individualitzats.

2. Seleccionem els registres fent clic en el selector de registre. Per seleccionar diferents registres, fem clic en el primer selector de registre i arrosseguem fins el darrer registre que es vol imprimir amb el ratolí.3. En el quadre d’impressió triem Registres seleccionats i s’imprimiran sols aquells que volem.